Vastu tips for house :ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ!

Vastu tips for house : ‘ವಸತೀತಿ ವಾಸ್ತುಃ’ ಎಂಬ ನಿರ್ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ವಸ್ತು ನಿಯಮ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ವಸ್ತುಗಳು ವಾಸ್ತು ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಠ, ಮಂದಿರ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಾಸ್ತು ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ವಿದ್ಯೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಭಾರತೀಯ ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮದಂತೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಾಸಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ.

ಮಿಕ್ಸಿಯ ಈ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ!

ಚೌಕಾಕಾರವಾದ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಕಾರವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿವೇಶನದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂಗಳಬಿಟ್ಟು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಾಸಿಸಿದರೆ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕವಾದುದು.

ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ರೀತ್ಯಾ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ದಗಲಗಳಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ತಿಳಿದು ಧನ, ಋಣ, ಆಯ, ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ, ಅಂಶ, ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಪಾಲಕ ಈ ರೀತಿ 11 ವರ್ಗಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಶುಭ ಅಂಶಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ವಾಸಿಸಬಹುದು.

ಈ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಯವರ್ಗ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಗ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ದಗಲಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಬಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫಲವನ್ನು 9 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ 8 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬಂದ ಶೇಷವು ಆಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗುವುದು.

*ಶೇಷ 1 ಬಂದರೆ ಧ್ವಜಾಯ:ಈ ಆಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಧನಲಾಭ, ಶತ್ರುನಾಶ, ರಾಜಪೂಜ್ಯತೆ ಹೊಂದಬಹುದು. ವಾಸಿಸುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ.

*ಶೇಷ 2 ಬಂದರೆ ಧೂಮ್ರಾಯ:ಈ ಆಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಾಸಿಸಿದರೆ ರೋಗಪೀಡೆ, ಶತ್ರುಕಾಟ, ಪ್ರಗತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

*ಶೇಷ 3 ಬಂದರೆ ಸಿಂಹಾಯ:ಈ ಆಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಾಸಿಸಿದರೆ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ, ರೋಗನಾಶ, ಧನವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.

*ಶೇಷ 4 ಬಂದರೆ ಶ್ವಾನಾಯ:ಶ್ವಾನಾಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಭಾದೆ, ದೇಹಾಲಸ್ಯ, ಕಲಹ ಮೊದಲಾದ ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಿಕ್ಸಿಯ ಈ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ!

*ಶೇಷ 5 ಬಂದರೆ ವೃಷಭಾಯ:ಈ ಆಯದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ, ಅವರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ, ಜಯ, ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರವೃದ್ಧಿ ಲಾಭಾ ಕಾಣಬಹುದು.

*ಶೇಷ 6 ಬಂದರೆ ಖರಾಯ:ಈ ವರ್ಗದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದರೆ, ಪರದೇಶ, ಪರಸ್ಥಳವಾಸ, ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ರಾಜ ವೈರತ್ವ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುವುದು.

*ಶೇಷ 7 ಬಂದರೆ ಗಜಾಯ:ಈ ವರ್ಗದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜಯ, ಧನಲಾಭ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದು.

*ಶೇಷ 8 ಬಂದರೆ ಕಾಕಾಯ:ಈ ವರ್ಗದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪರ ದೇಶವಾಸ, ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ವೈರತ್ವ, ಅಸುಖ, ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುವುದು.

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಂಟು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 1, 3, 5, 7ರ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಯಗಳಾದ ಧ್ವಜಾಯ, ಸಿಂಹಾಯ, ವೃಷಭಾಯ, ಗಜಾಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳು. ಮನೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಧ್ವಜಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಇನ್ನುಳಿದ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ 2, 4, 6, 8ರ ಆಯಗಳಾದ ಧೂಮ್ರಾಯ, ಶ್ವಾನಾಯ ಖರಾಯ ಮತ್ತು ಕಾಕಾಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಶುಭಕರವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶುಭ ಆಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಾಸಿಸಿದರೆ ವಾಸ್ತು ರೀತ್ಯಾ ಸುಖಪ್ರದ, ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಬಹುದು.Vastu tips for house

Leave A Reply

Your email address will not be published.