ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ‘A’ ಇಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ? ಇವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ?ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?

ಹೆಸರಲ್ಲೇನಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇರುವ ಪದ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು! ಆದ್ದರಿಂದ, ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ‘A’ ದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ

ಉದ್ಯಮಶೀಲರು: ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಜನರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸ್ವಂತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ಜನರ ನಡುವೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಇವರು. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸ್ವಯಂ-ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಸಾಹಸಿಗಳು: ಈ ಅಕ್ಷರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಚಟುವಟಿಕೆ-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಇರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗುತ್ತೀರಾ.

ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು: ಈ ಅಕ್ಷರದ ಜನರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮುಖವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಬಲಶಾಲಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ

ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ: ಇತರರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ದಾರಿಯಾಗುತ್ತೀರ. ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯು ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ನೀವು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಸಂಶೋಧಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಾ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರುತ್ಸಾಹಿಗಳು: ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬಹುದು

Leave A Reply

Your email address will not be published.