Browsing Tag

chappali stand

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟರೆ ನಕರತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ದರಿದ್ರತನವು ಬರುತ್ತದೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಸ್ಥಾನ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಹೊರಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯೋ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಮನೆಯ…
Read More...