ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಇವತ್ತೆ ತಿನ್ನಿ.. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಯವತ್ತು ಬರಲ್ಲ

ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾ ಕ್ಸ್ ಬೀಜ ನೀಡುವುದು ಯಾರು ತೂಕ ಇಳಿಸ ಬೇಕೆಂದು ರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ ರೆ ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರ ಕ್ಕೆ ಇದು ಬರೀ ತೂಕ ಇಳಿಸ ಲು ಸಹಕಾರಿ ಯಲ್ಲ. ಅಗಸೆ ಬೀಜ ವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನ ಗಳಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧ ದಲ್ಲಿ ಬಳಸ ಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗ ಸೆ ಬೀಜ ವು ಬೀಜ, ಎಣ್ಣೆ, ಹುಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ರುದ್ರ ಗೌಡ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ರೋಗ ಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು ಜನರು ಇದನ್ನು ಆಹಾರ ದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.ಆಗ ಸೆ ಬೀಜ ಸೇವನೆಯು ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಗಳು ಫೈಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ವಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಬೀಜ ಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆ ಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ರಕ್ತದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ ಲು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ಸಹಾಯಕ ವಾಗಿವೆ.

ಇದರ ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೇ ಹಸಿ ವಾಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೂಕ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದು ರುಚಿಯ ಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಕಹಿ ಯಾಗಿದ್ದು, ಲೋಳೆಯಂತ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೋಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ ವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನರಸಿಂಹ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಂಧಿವಾತ ದಂತಹ ವಾತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾತ ವನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫ ವನ್ನು ಉಲ್ಬಣ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ ರುವವರು ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅಗಸೆ ಬೀಜ ವನ್ನ ನೀವು ಹಾಗೆ ಸೇವಿಸಿದ ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಲದ ಜೊತೆ ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈ ಬೀಜ ವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ವಾದರೆ ಇದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಸೇವಿಸ ಬಹುದು. ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆಯ ನ್ನು ಕೈ ಕಾಲು ನೋವಿಗೂ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.