ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದ್ದರೆ ಗಂಡನಿಗೆ 100 ವರ್ಷ!

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಬಹಳಾನೇ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ತಾಳಿ ಕಂಠಿ ಕರಿಮಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ. ಇದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅತೀ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಾಗು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಆಭರಣ. ಇನ್ನು ಮಾಂಗಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದು ಕರಿಮಣಿ ಮತ್ತು ಹವಳ. ಇವೆರಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸರವಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಸರ ಆಗಿದೆ. ಅದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಾಳಿಯ ಮಹತ್ವ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಹವಳ ಯಾಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ

  1. ಎರಡು ತಂತಿಗಳ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ

ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಎರಡು ತಂತಿಗಳು ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದೈವಿಕ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಆದರ್ಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಶಿವ ಮತ್ತು ಮಾ ಪಾರ್ವತಿ ದಂಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

  1. ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ

ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ದಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಮಂಗಳಸೂತ್ರವು ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಮಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಣಿಗಳು ನೀರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

  1. ಚಿನ್ನದ ಸರ ಮತ್ತು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ

ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನವು ಲೋಹ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಅಂಶಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ, ದಂಪತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

  1. ಕೆಂಪು ಹವಳದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ

ಕೆಲವು ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರಗಳು ಕೆಂಪು ಹವಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಹಿಂದಿ ಹೆಸರು ಮಂಗಳ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಂಪು ಹವಳವು ನಮಗೆ ಮಂಗಲ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ವಧುಗಳು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧರಿಸುವ ಬಣ್ಣವೂ ಕೆಂಪು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮದುವೆಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹವಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ.

  1. ಚೈನ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರಪಳಿಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಏಳು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಪಳಿಯ ಉದ್ದವು ವಧುವಿನ ಹೃದಯವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಧುವಿನ ಹೃದಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಒಂಬತ್ತು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.