ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕೇತ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!

Kannada Astrology:ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಜನರು ಭಯದಿಂದ ಓಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ..? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೂಜೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗೋಚರಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ವಿತ್ತೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಅಶುಭ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

​ಈ ದಿನವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ–ದೀಪಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಲ್ಲಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಮನೆಗೆ ಹಲ್ಲಿಯ ಆಗಮನ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

​ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ–ಯಾರೊಬ್ಬರ ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಪೂರ್ವಜ ಅಥವಾ ತಂದೆಯ ಆಗಮನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರು ಹಲ್ಲಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಸತ್ತ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

​ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ–ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಯು ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದೀರಿ.

​ಹಲ್ಲಿಗಳ ಕಾದಾಟವನ್ನು ನೋಡುವುದು–ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅದು ಅಶುಭ ಸಂಕೇತ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ಥಾಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

​Kannada Astrology ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿ–ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ತೆವಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಭೂಕಂಪ ಅಥವಾ ಚಂಡಮಾರುತದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Leave a Comment