ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು!

ಶ್ರವಣ ಅಂದರೆ: ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರವು ಶ್ರವಣ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಲವು ಇವರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಮುಖಭಾವದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಿಹಿಮಾತು ಕೆಲಸದ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗಯೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಪಡೆಯುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದವರಾಗಿದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ವಿಚಾರ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಯಲು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಕಲಿಸುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನಾಗಿದ್ದು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅತಿ ದೇವತೆ ವಿಷ್ಣು. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು .ಅವುಗಳ ಜನ್ಮ ನಾಮಗಳು.ಶಿ.ಶು.ಶೆ.ಶೊ.ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಯೋನಿ.ಕಪಿ..ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನದ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ. ಇವರು ತೈಲ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರ ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.ಶ್ರದ್ಧೆ ಪರೋಪಕಾರಿ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಒಂದಿರುವ ಇವರು. ಸದಾ ಸನ್ಮಾರ್ಗಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಆದರೂ ಇವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಅಜೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ್ಳು ಆಗಾಗ ಕಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ. ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ..

Leave A Reply

Your email address will not be published.