ಈ ಹೂವಿನ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!

ಶಂಕ ಪುಷ್ಪ ಹೂವನ್ನು ಕೇವಲ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ವರದಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಶಂಕ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಏಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಎಂಬ ಎರಡು ತಳಿಗಳು ಇದೆ ಏಕ ಪುಷ್ಪ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೆಸಲು ಇರುತ್ತದೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶಂಕ ಪುಷ್ಪವೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂತ್ರನಾಳ ಖೈಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಇದು ತಲೆನೋವು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ ಕಾಲು ನೋವುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಬೀಜವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಶಮನಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆಶಂಕ ಪುಷ್ಪ ಹೂವನ್ನು ಕೇವಲ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ವರದಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಶಂಕ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಏಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಎಂಬ ಎರಡು ತಳಿಗಳು ಇದೆ ಏಕ ಪುಷ್ಪ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೆಸಲು ಇರುತ್ತದೆ

ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶಂಕ ಪುಷ್ಪವೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂತ್ರನಾಳ ಖೈಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಇದು ತಲೆನೋವು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ ಕಾಲು ನೋವುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಬೀಜವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಶಮನಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Leave A Reply

Your email address will not be published.