ಆಯುರ್ವೇದದ ಅದ್ಭುತ ಔಷಧಿ ಈ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ!

ಗೋ ಶೂರ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯವಾದ ಹೆಸರು ಈ ಗಿಡವು ನಮ್ಮ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂದರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕಳೆ ಗಿಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ನೆಗ್ಗಲು ಮುಳ್ಳು ಎಂದು ಇದನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗಾಯವಾದರೆ ಈ ನಕ್ಕಿಲು ಮುಳ್ಳು ಅದ್ಭುತ ಔಷದ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಶಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಗಾಯವಾದರೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಔಷಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಉರಿ ಮೂತ್ರ ಗೆ ಹಾಲಿನ ಒಳಗೆ ಈ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರೆ ಕುಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಇನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಇದೇ ಈ ಗಿಡದ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕಷಾಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಇದರ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಷಾಯವು ಮಂಡಿ ನೋವಿನ ಊತಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ ಎಂದೆ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಸಹ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ

ಗೋ ಶೂರ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯವಾದ ಹೆಸರು ಈ ಗಿಡವು ನಮ್ಮ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂದರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕಳೆ ಗಿಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ನೆಗ್ಗಲು ಮುಳ್ಳು ಎಂದು ಇದನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗಾಯವಾದರೆ ಈ ನಕ್ಕಿಲು ಮುಳ್ಳು ಅದ್ಭುತ ಔಷದ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಶಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಗಾಯವಾದರೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಔಷಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಉರಿ ಮೂತ್ರ ಗೆ ಹಾಲಿನ ಒಳಗೆ ಈ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರೆ ಕುಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಇನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಇದೇ ಈ ಗಿಡದ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕಷಾಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಇದರ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಷಾಯವು ಮಂಡಿ ನೋವಿನ ಊತಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ ಎಂದೆ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಸಹ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ

Leave A Reply

Your email address will not be published.