ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಇದೆ ಈ ಆರ್ಥ!

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ (ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ) ತಿರುಗಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನಸು ಬರುತ್ತದೆ. ಕನಸಿನ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ -ಕನಸಿನ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮಂಗಳಕರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕನಸು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕನಸ ಎಂದರೆ ಮುಂಬರುವ ಸಮಯವು ಕೆಲವು ಮಂಗಳಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ -ಕನಸಿನ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದ ಕನಸು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂತಹ ಕನಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ (ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ) ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.