ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಿರಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು (ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವ ಮಾರ್ಗಗಳು) ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂಲಕ, ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದು ನಾವು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಸಲಹೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ (ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ವೈಬ್‌ಗಳನ್ನು ತರುವ ಮಾರ್ಗಗಳು). ಇದನ್ನು ಕೇಳಲು ನಿಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಸಲಹೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಗೋಡೆಯ ಬಣ್ಣ-ನೀವು ಇದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಧನಾತ್ಮಕ ವೈಬ್ಗಳನ್ನು ತರಲು, ನೀವು ಗೋಡೆಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೂದು, ಬಿಳಿ, ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿಯಂತಹ ಧನಾತ್ಮಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು (ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಗೋಡೆಯ ಬಣ್ಣ) ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಅವರ ಹಾಸಿಗೆಯ ತಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ -ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇರಿಸಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿ.

tv -ಇದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು tvವನ್ನು ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಟಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.