ಮನೆಗೆ ಸಾವಿರ ಕಾಲು ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ!

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕಾಲು ಹುಳು ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಹಲವು ಕಡೆ ಶತಪದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಮಿಲಿಪೀಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತುದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರ ಕಾಲು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವಿರ ಕಾಲು ಹುಳವನ್ನ ರಾಹುವಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಸಾಯಿಸದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಿರಿ.ಸಾವಿರ ಕಾಲು ಹುಳವನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸ್ಥಾನ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶತಪದಿಯನ್ನು ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಎಂದು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ವಾಸ್ತು ಹದಗೆಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ-ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕಾಲು ಹುಳವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ನೋಟವು ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಮನೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಶತಪದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನೋಟವು ವಾಸ್ತುವಿನ ಅವನತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಬೇಕು.

ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹು ಬಲಹೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ-ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊಸ್ತಿಲು, ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರ ಕಾಲು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ದುರ್ಬಲ ರಾಹುವಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿದರೂ, ರಾಹು ದುರ್ಬಲನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಮುಂಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಿದೆ-ಸಾವಿರ ಕಾಲು ದುರಾದೃಷ್ಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಾಧನೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಪೀಡೆಗಳ ನೋಟವು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರ ಕಾಲು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆವಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು, ನಂತರ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರ ಕಾಲು ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ-ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಸಾವಿರ ಕಾಲು ಕಂಡರೆ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.