ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಈ 4 ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡಲೆಬೇಕು!

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ 4 ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಬದುಕಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇಮಿಯಿಂದ ಅಗಲುವಿಕೆ, ಸ್ವಂತ ಜನರಿಗೆ ಅವಮಾನ, ಸಾಲದ ಬಾಕಿ, ಕೆಟ್ಟ ರಾಜನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಬಡತನದಿಂದ ವಿಮುಖನಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪತಿ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೆ, ಪತ್ನಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವನ ಜೀವನವು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಅಳುತ್ತಾನೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅಗೌರವಿಸಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಜೀವನವು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವಮಾನವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಷಾದದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅಗೌರವಿಸಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಜೀವನವು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವಮಾನವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಷಾದದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಬಯಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವನಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ, ಹಗಲಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಬಯಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವನಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ, ಹಗಲಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಚಾರ್ಯರು ಬಡತನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಡವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮನದಲ್ಲಿ ತೊಳಲಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಚಾರ್ಯರು ಬಡತನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಡವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮನದಲ್ಲಿ ತೊಳಲಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.