ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬಾರದು!ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂತಹ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು.

ತುಳಸಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬೇಕು?ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು 10 ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.

ನೀವು ಎಷ್ಟು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು?ಪೂಜೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಏಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾದರೆ, ಎರಡು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಕೆಲವರು 7 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ.

ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಇಡಬೇಕು?ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ ತುಳಸಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಮ ತುಳಸಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾಗ್ಯತುಳಸಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಿಯರು. ಇದು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ದೇವರಿಗೂ ಅರ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೊರತಾಗಿ, ತುಳಸಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.