ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕನಸುಗಳು ಕಂಡರೆ ನೀವೆ ಅದೃಷ್ಟ ವಂತರು!

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.ಈ ತಿಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳೂ ಇವೆ. ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನಸು ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಪ್ಪು ಶಿವಲಿಂಗದ ಕನಸು-ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಶಿವಲಿಂಗದ ಕನಸನ್ನು ನೋಡುವುದು ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ವಿಶೇಷ ಫಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕನಸನ್ನು ನೋಡುವುದು ಶಿವನನ್ನೆ ನೋಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಶಿವನು ಭಕ್ತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ, ಅವನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಕನಸನ್ನು ನೋಡುವುದು ಎಂದರೆ ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಈ ಕನಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವಳು ಬಯಸಿದ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ವರನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಶಿವನ ಡಮರುಗ..-ಡಮರುಗವನ್ನ ವಾಸ್ತುದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಡಮರುಗದ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಶುಭ. ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಡಮರುಗವನ್ನ ನೋಡುವುದು ಎಂದರೆ ಶಿವ ಅಂಶದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇದರರ್ಥ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಂವಹನ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ನೋಡುವುದು-ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ತ್ರಿಶೂಲವು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಗದೇವರ ದರ್ಶನವೂ ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕನಸನ್ನು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಮಾಯಕರ ಕೃಪೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಂದಿಯ ದರ್ಶನ-ಸಾವನ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಶಿವನ ವಾಹಕವಾದ ನಂದಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಂದಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.