Browsing Tag

vastu for staircase inside house

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಎಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟ? ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಯಾವರೀತಿ ದುರದೃಷ್ಟ ?

vastu for staircase inside house :ಮನೆಯೆಂದರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಇರುತ್ತಾವೇ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅವಕಶ…