Arecanut Price Today May 12 :ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಓದಿ

Arecanut Price Today

Arecanut Price Today May 12:ಮೇ 12ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಬೆಲೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ 54 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.ಇವತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! Arecanut Price Today May 12 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಧ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 12/05/2024 ಬೆಟ್ಟೆ ₹49,109 ₹55,379 ₹53,799 ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 12/05/2024 ಸರಕು ₹58,009 ₹83,499 ₹68,099 ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 12/05/2024 ಗೊರಬಲು ₹26,011 … Read more

Arecanut Price Today May 11 :ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ!ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut Price Today

Arecanut Price Today May 11:ಮೇ 11ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಬೆಲೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ 54 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.ಇವತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ Variety Min Price Max Price Avg Price Bette ₹46,569▲ ₹55,599▲ ₹54,569▲ Gorabalu ₹18,900▼ ₹38,099▲ ₹34,099▲ Rashi ₹32,009▼ ₹53,029▲ ₹51,759▲ Saraku ₹51,000▼ ₹85,700▲ ₹65,300▼ ಹೊಸನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ Variety … Read more