Arecanut Price in Karnataka:ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Arecanut Price Today

Arecanut Price Today May 13:ಮೇ 13ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಬೆಲೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ 54 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.ಇವತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? Arecanut Price in Karnataka ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಧ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 13/05/2024 ಬೆಟ್ಟೆ ₹49,109 ₹55,379 ₹53,799 ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 13/05/2024 ಸರಕು ₹58,009 ₹83,499 ₹68,099 … Read more

Arecanut Price Today May 12 :ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಓದಿ

Arecanut Price Today

Arecanut Price Today May 12:ಮೇ 12ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಬೆಲೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ 54 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.ಇವತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! Arecanut Price Today May 12 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಧ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 12/05/2024 ಬೆಟ್ಟೆ ₹49,109 ₹55,379 ₹53,799 ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 12/05/2024 ಸರಕು ₹58,009 ₹83,499 ₹68,099 ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 12/05/2024 ಗೊರಬಲು ₹26,011 … Read more

Arecanut Price Today May 11 :ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ!ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut Price Today

Arecanut Price Today May 11:ಮೇ 11ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಬೆಲೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ 54 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.ಇವತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ Variety Min Price Max Price Avg Price Bette ₹46,569▲ ₹55,599▲ ₹54,569▲ Gorabalu ₹18,900▼ ₹38,099▲ ₹34,099▲ Rashi ₹32,009▼ ₹53,029▲ ₹51,759▲ Saraku ₹51,000▼ ₹85,700▲ ₹65,300▼ ಹೊಸನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ Variety … Read more

Arecanut Price Today May 08:ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಓದಿ

Arecanut Price Today

Arecanut Price Today May 08:ಮೇ 8ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಬೆಲೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ 54 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.ಇವತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! Arecanut Price Today May 08 Market Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price Bantwala 06/05/2024 Cqca ₹18,000 ₹28,500 ₹23,500 Bantwala 06/05/2024 New Variety ₹28,500 ₹37,000 ₹33,500 Karkala 06/05/2024 … Read more

Arecanut Price Today :ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಓದಿ

Arecanut Price Today

Arecanut Price Today May 06 :ಮೇ 6ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಬೆಲೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ 54 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. Arecanut Price Today May 06 ಇವತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! Market Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price Bantwala 04/05/2024 Cqca ₹18,000 ₹28,500 ₹23,500 Bantwala 04/05/2024 New Variety ₹28,500 ₹37,000 ₹33,500 … Read more

Adike price today May 04:ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ? ಓದಿ

Adike price today May 04

Adike price today May 04:ಮೇ 4ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ 54 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಹಾಗು ವರ್ತಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವರ್ತಕರು. Adike price today May 04 ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ … Read more

Adike Rate :ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಓದಿ

Adike Rate

Adike Rate :ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ₹ 50 ಸಾವಿರದ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸತತವಾಗಿ ₹ 55 ಸಾವಿರದತ್ತ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹ 55 ಸಾವಿರದ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೋರಬ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಶನಿವಾರ ಕನಿಷ್ಠ ₹36,009 ಇದ್ದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ₹54,199 ಆಗಿತ್ತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ₹54,000 ದಾಟಿದೆ. … Read more