ಆಕ್ಟೊಬರ್ 1 ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 8 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ ಮಹಾರಾಜಯೋಗ ಶುರು ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಮುಂದಿನ 5ವರ್ಷ

0 1,375

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದ ನೇ ತಾರೀಖು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಂತಾ ನೆ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಎಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಗುರುಬಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತ ದೆ ನೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಆಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಂಜನೇಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾ ಶುರು ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಲ್ಲಿ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರ ಲ್ಲ ಅಂತಾ ನೆ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಆದರಿ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಫಲ ಗಳು 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೈದ ರಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ ಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಈ ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗುರುಬಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವರ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಯ ನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಅನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ ಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ವರು ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಗಳು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ನೇ ಅದೃಷ್ಟ. ಶಾಲಿ ಗಳಾಗಿದ್ದು ತಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಯೊಂದು ಕೆಲಸಕಾರ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಫಲ ತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಜಯ ವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಗೌರವ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳ ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ದಿನ ಗಳು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬರಬಹುದು ಆದ್ರೆ.

ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಗಳು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಲ್ಲಿ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರ ಅಂತಾ ನೇ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿ ಒಂದುಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಲಾಭ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅನುಮಾನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋ ದಾದ್ರೆ ಮೀನ ರಾಶಿ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಕಟಕ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.