ಇಂದಿನಿಂದ 2068ರವರೆಗೂ ನೀವೇ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ,ಗುರುಬಲ!

0 260

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನಿಂದ 2068 ರವರೆಗೂ ನೀವೇ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಗುರುಬಲ ದುಡ್ಡಿನ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದೆ. ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮದಾಗ ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ನ್ನು ಕಾಣ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೈ ಹಿಡಿದ ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ವು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿ ಸುತ್ತಿ ರಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಕಾಣ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರೋಗ್ಯ ವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸಹನೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಣ ವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ವಿವಾಹ ಯೋಗ ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಜಾತಕ ವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೋಮ ಹವನ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವಾಹ ದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರ ವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕ ವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಸ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯ ನ್ನು ಅನುಭವಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಕೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಒತ್ತಡ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರುವುದರಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುವ ಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ವು ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಫಲ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ.ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಹಾಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.