ಮರೆತು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ!

0 0

ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತೆಗೆದು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಉತ್ತಮ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು ಬೇಕಾದರೆ, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಾಕಿ—ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ದುಃಖದ ಮುಖಗಳ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ, ನಾಯಕತ್ವದ ದೇವರು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯ, ದೇವರು ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ—ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು, ಕಾರಂಜಿ, ನದಿ, ಸಮುದ್ರ, ಜಲಪಾತಗಳು, ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬೇಕು.

ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಲಾಭ—ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲೆಯು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಆ ಮೂಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇಡಬೇಕು.

ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಎರಡೂ ಸಮಯದ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣವು ನಿಲುಗಡೆಯ ದಿಕ್ಕು. ಸಮಯ ಸೂಚಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಾಕಬಾರದು–ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಇಡಬಾರದು. ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿಯು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುಟಗಳು ತಿರುಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂತರು, ಮಹಾಪುರುಷರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ಗುಣ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.