ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಂಡರೆ!

0 162

iron in dream ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಐರನ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ,
ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ.

ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಹುಟ್ಟು ಮಚ್ಚೆ!

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು ನಟ್ಟು, ಬೋಲ್ಟು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷನರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೇ ನೋಡಿದರೂ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು,

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸಲ್ಲ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಸೆ ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ದುಃಖ ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ಕನಸು ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಂತವರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡುವುದು ದೂರ ಆಗುವುದು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ತುಂಬಾ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಕನಸು ಬರುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ತಗುಲಿ ಗಾಯವಾಗಿರುವ ರೀತಿ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಹುಟ್ಟು ಮಚ್ಚೆ!

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಈ ಕನಸು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇರುತ್ತೀರೋ ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಆ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.iron in dream

Leave A Reply

Your email address will not be published.