ಕಾಗೆಯು ತಿಳಿಸಿದ 14 ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳು ಕಾಗೆಕುನ ಅಪಶಕುನ!

0 1

crow shakuna in kannada ಕಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿ ತರೆ ಕಾಗೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಇದೀಗ ಕಾಗೆಗಳು ನೀಡುವಂತಹ ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿ ತರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕಾಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು!

ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಗೆ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಕೆರೆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವು ದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಾಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಶುಭ ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಕಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರಚುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಲಭಾಗ ದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕಾಗೆ ಏನಾದರೂ ದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಂಡರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಕಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಮುಂಜಾನೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮನೆ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ಗೆ ಕಾಗೆ ಬಂದರೆ, ಅತಿಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಕಾಗೆಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುವ ಕಾಗೆಯ ಸದ್ದು ಕೂಡ ಶುಭ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಬರುವ ಕಾಗೆಯ ಸದ್ದು ಅಶುಭ ಸೂಚಕ. ಇದು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇದು ಮನೆಯ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸದಸ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತದ ಅಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಕಾಗೆಗಳ ಹಿಂಡು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.

ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡರೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ.

ಕಾಗೆ ಕುಕ್ಕಿದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಂಕಟದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಣದ ನಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಕನಸುಗಳು ಬಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ! ಆದರಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ!

ಕಾಗೆಯು ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಶುಭ ಸಂಕೇತ, ಆದರೆ ಅದೇ ಕಾಗಿ ತಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಸರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಶುಭ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.ರೊಟ್ಟಿಯ ತುಣುಕನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಕಾಗೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಕಾಗೆ ಕಂಡರೆ  ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. crow shakuna in kannada

Leave A Reply

Your email address will not be published.