ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಮುಂದಾಗುವ ಘಟನೆಗಳು

0 9

Dream interpretation ಕನಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಸು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂಧುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುತ್ತು ಗದಲ್ಲಿರೋ ಮಹಾ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪತಿಯು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಅದು ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇದು ಮಹಿಳೆಯ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತದೆ ತಾಯಿಯು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಹಿಳೆಯ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ Dream interpretation ಮುತ್ತು ಗದಲ್ಲಿರೋ ಮಹಾ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಆಗಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಶಾಂತಿ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಏನಾದರೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಮುತ್ತು ಗದಲ್ಲಿರೋ ಮಹಾ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Leave A Reply

Your email address will not be published.