ಗಂಗಾ ಜಲ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಯಾಕೆ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ…?

0 0

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲು ನಾವು ಗಂಗಾಜಲ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ವರ್ಷ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಅದು ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಗಂಗಾಜಲವೇಕೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ..? ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆನ್ನಲು ಇವುಗಳೇ ಕಾರಣ..

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಯುದ್ಧ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರು ಈ ನದಿಗಳ ದಡಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ನೀರನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಮನೆಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಚರಣಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವುದು, ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಲಶವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನೀರು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬೇಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರೂ ಗಂಗಾಜಲವೇಕೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಗಾಜಲ ಹಾಳಾಗದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..

ಗಂಗಾಜಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೈರಸ್‌ಗಳಿವೆ: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಗಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಜಾ ವೈರಸ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಗಂಗಾನದಿಯ ನೀರನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಟರೂ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಗಾಜಲದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 1890ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ‘ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಕಿನ್’ ಗಂಗಾನದಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗುವ ವೈರಾಣು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.

ಅಕ್ಬರ್ ಕೂಡ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು: ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ ಅಕ್ಬರ್ ಕೂಡ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಕುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಗಂಗಾನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಗಂಗೆಯ ನೀರು ಏಕೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ..? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಗಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹಿಮನದಿಯ ಆಳದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದರ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಗೆಯು ಗೋಮುಖ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗಂಗಾನದಿ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯರಾಶಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಡ ಗಂಗಾನದಿ ಪವಿತ್ರವೆನಿಸಿದೆ: ಗಂಗಾನದಿಯು ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಪುರ, ವಾರಣಾಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅದರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ನಂತರವೂ ಗಂಗಾನದಿಯ ನೀರು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಅಂಶ ಇರುವುದು ಗಂಗಾನದಿಯ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಗಂಗಾ ಜಲವು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇತರ ನದಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರು ಪವಿತ್ರವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ದಿನ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಟರೂ ಅದು ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಅಪವಿತ್ರವೆನಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅದರಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.