ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಇವುಗಳನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಬೇಡಿ…ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

0 1

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಇಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಾಯಿ-ಬೆಕ್ಕು ಪಾರಿವಾಳ ಬಾವಲಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿರಬಹುದು ಅನೇಕರು ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಕೇತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಆಗಮನವು ಹಣದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಗಮನ ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಗೂಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ವಾಹನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರೂ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಆಗಮನವನ್ನು ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರ ಗೂಬೆಯ ಆಗಮನವನ್ನು ಮಂಗಳಕರ ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರೂ ಅದು ಆ ದಿನದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಬೆಯ ಆಗಮನವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ತರುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಮನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪಾರಿವಾಳ ಪಾರಿವಾಳವಾನ್ನು ಶಾಂತ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಗೆ ಪಾರಿವಾಳದ ಆಗಮನವು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪಾರಿವಾಳವು ರಾಹುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅವರ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಾಗಿ ಆಶ್ರಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ

ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಬೇಕು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ ಬೆಕ್ಕಿಗೂ ರಾಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ ಬೆಕ್ಕು ಮನೆಗೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಬರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಎಂದಿಗೂ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೆಕ್ಕು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ಎಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಬಾವಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಾವಲಿಯು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹಕ್ಕಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಬಾವಲಿಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ದೆವ್ವಗಳಂತೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡುವ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು

ಕೊನೆದಾಗಿ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು-ಕೇತು ಮತ್ತು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಯಿಯು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರಗಿನ ನಾಯಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮನೆಗೆ ಕೇತುವಿನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೇತುವಿನ ದೋಷಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ

Leave A Reply

Your email address will not be published.