ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ!

0 2,451

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಹಣದ ಕೊರತೆ, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಕುಬೇರನ ಕೃಪೆಯು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲೇಬೇಕು-ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನನ್ನು ಮೊದಲ ಪೂಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಿವಾರಿಸುವ ದೇವತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳಕರ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಮೊದಲು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೃತ್ಯದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಹಳ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಳಲು ಮತ್ತು ನವಿಲು ಗರಿಗಳು-ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕೊಳಲನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಸ್ತುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಕೊಳಲನ್ನು ಬಹಳ ಪೂಜ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೊಳಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಕೊಳಲು ಇಡುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು ಇಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನವಿಲು ಗರಿ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರದಿಂದ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕುಬೇರನ ಪ್ರತಿಮೆ-ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರ ಆದಾಯದ ದೇವರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ, ಮಾತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇರಿಸಿ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಇಡಬೇಕು-ಶಂಖವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಂಖ ಇರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಸ್ತುದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಶಂಖವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಖವಿದ್ದರೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ- ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕೃಪೆ ಸದಾ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಫಲ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ರೂಪವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.