ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಡಿ!ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಿರಿ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಮಂಗಳಕರ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಕಾಲಿಕ ನಿದ್ರೆಯಾಗಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಡಿ-ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಲಗಬಾರದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ ದುರದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿದ್ರೆಯು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ-ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮಲಗುವವರಿಗೆ, ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಹ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಮುಹೂರ್ತ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಸಭೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳದವರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅವನ ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Leave a Comment